BY ELIZA

DISCLAIMER

Business by Eliza


Castorweg 5
8938 BE Leeuwarden
Nederland
www.businessbyeliza.nl
hello@elizavanhouten.nl

Eliza van Houten verleent je hierbij toegang tot https://businessbyeliza.nl (“de Website”) en nodigt je uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Eliza van Houten behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

 

Eliza van Houten spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Eliza van Houten.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Studio by North oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Business by Eliza nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Eliza van Houten en haar bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Eliza van Houten, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.